Ред на четене: Как да чета диетата

Правилният ред на четене на Фитнес диета е следният:

1. Регистрирайте се.

2. Платете и получете достъп до цялото съдържание на Фитнес диета.

3. След като вече имате пълен достъп до цялата диета, четете съдържанието в следния ред :

  • 1. Заглавие на раздела.
  • 2. Описание на раздела с уводен текст.
  • 3. Прочетете всички статии в раздела, четат се в реда в който са подредени, отгоре надолу.
  • 4. Кликнете на връзката към следващия раздел - намира се под текстовото описание на раздела.
  • Или вижте картинката отдолу на която редът на четене е показан нагледно:

Ред на четене на съдържанието на Фитнес Диета